Δευτέρα, 15 Απριλίου 2013

Πότε θα διεξαχθούν οι απολυτήριες εξετάσεις σε όλα τα Λύκεια


Στις 15 Μαΐου λήγουν φέτος τα μαθήματα στα σχολεία, ενώ στις 21 Μαΐου θα αρχίσουν οι προαγωγικές και απολυτήριες εξετάσεις για όλες τις τάξεις του γυμνασίου, και θα διαρκέσουν ως τις 14 Ιουνίου.

Οι επαναληπτικές εξετάσεις των μαθητών του γυμνασίου θα ολοκληρωθούν ως τις 20 Ιουνίου.

Αυτά προβλέπονται σε εγκύκλιο του υφυπουργού Παιδείας, Θεόδωρου Παπαθεοδώρου, στην οποία ορίζεται ειδικότερα:

- Οι προαγωγικές εξετάσεις των μαθητών της Α΄και Β΄τάξης των ημερησίων Γενικών Λυκείων καθώς, επίσης, και οι απολυτήριες εξετάσεις των μαθητών της Γ΄τάξης για τους οποίους προβλέπεται εξέταση μόνο σε επίπεδο σχολικής μονάδας, θα αρχίσουν την Τρίτη 21 Μαΐου και θα διαρκέσουν μέχρι και την Παρασκευή 14 Ιουνίου.

- Οι προαγωγικές εξετάσεις των μαθητών της Α΄, Β΄και Γ΄τάξης των εσπερινών Γενικών Λυκείων καθώς, επίσης, και οι απολυτήριες εξετάσεις των μαθητών της Δ' τάξης, για τους οποίους προβλέπεται εξέταση μόνο σε επίπεδο σχολικής μονάδας, θα αρχίσουν την Τρίτη 21 Μαΐου και θα διαρκέσουν μέχρι και την Παρασκευή 14 Ιουνίου.

- Οι απολυτήριες εξετάσεις των μαθητών της Γ΄τάξης ημερησίων Γενικών Λυκείων και Δ΄τάξης των εσπερινών Γενικών Λυκείων, στα μαθήματα τα οποία εξετάζονται σε εθνικό επίπεδο, θα αρχίσουν την Παρασκευή 17 Μαΐου και θα διαρκέσουν μέχρι και την Παρασκευή 31 Μαΐου.

- Οι απολυτήριες εξετάσεις των μαθητών της Γ΄τάξης των ημερησίων Γενικών Λυκείων και της Δ΄τάξης των Εσπερινών Γενικών Λυκείων, στα μαθήματα τα οποία εξετάζονται σε επίπεδο σχολικής μονάδας θα διεξαχθούν από τη Δευτέρα 3 Ιουνίου μέχρι και την Παρασκευή 14 Ιουνίου.

- Οι επαναληπτικές εξετάσεις των μαθητών όλων των τάξεων των ημερησίων και εσπερινών Γενικών Λυκείων να έχουν ολοκληρωθεί μέχρι και την Πέμπτη 20 Ιουνίου.

Σημειώνεται ότι οι επαναληπτικές εξετάσεις των πανελλαδικών εξετάσεων της Γ΄ τάξης των ημερησίων Γενικών Λυκείων και της Δ΄ τάξης των εσπερινών Γενικών Λυκείων θα αρχίσουν το Σάββατο 8 Ιουνίου 2013 και θα διαρκέσουν μέχρι και το Σάββατο 15 Ιουνίου.

Όσον αφορά στα Επαγγελματικά Λύκεια:

- Οι προαγωγικές εξετάσεις των μαθητών της Α΄και της B' τάξης των ημερησίων Επαγγελματικών Λυκείων θα διεξαχθούν από τη Δευτέρα 20 Μαΐου μέχρι και την Παρασκευή 14 Ιουνίου.

-Οι προαγωγικές εξετάσεις των μαθητών της Α', B΄και Γ΄τάξης των εσπερινών Επαγγελματικών Λυκείων θα διεξαχθούν από τη Δευτέρα 20 Μαΐου μέχρι και την Παρασκευή 14 Ιουνίου.

- Οι προαγωγικές εξετάσεις των μαθητών της Α' τάξης των Επαγγελματικών Σχολών θα διεξαχθούν από τη Δευτέρα 20 Μαΐου μέχρι και την Παρασκευή 14 Ιουνίου.

- Οι πανελλαδικές εξετάσεις της τελευταίας τάξης ημερησίων και εσπερινών Επαγγελματικών Λυκείων (Ομάδα Β') θα αρχίσουν την Παρασκευή 17 Μαΐου και θα διαρκέσουν μέχρι και την Παρασκευή 7 Ιουνίου.

- Οι πανελλαδικές εξετάσεις των ημερησίων και εσπερινών Επαγγελματικών Λυκείων (Ομάδα Α') θα αρχίσουν την Τρίτη 21 Μαΐου και θα διαρκέσουν μέχρι και την Παρασκευή 7 Ιουνίου.

- Οι απολυτήριες και πτυχιακές εξετάσεις των μαθητών της Γ΄τάξης των ημερησίων Επαγγελματικών Λυκείων και της Δ' τάξης των εσπερινών Επαγγελματικών Λυκείων θα διεξαχθούν από τη Δευτέρα 10 Ιουνίου μέχρι και τη Παρασκευή 21 Ιουνίου.

Τέλος, οι πτυχιακές εξετάσεις της Β' τάξης των Επαγγελματικών Σχολών θα διεξαχθούν από τη Δευτέρα 20 Μαΐου μέχρι και την Παρασκευή 14 Ιουνίου 2013.news247.gr
Read more » Διαβάστε περισσότερα...
Read more »

Ακίνητα: Φοροπαγίδα για μεταβιβάσεις-γονικές παροχές - Επιβαρύνσεις με αναδρομική ισχύ


Νέες πολύπλοκες γραφειοκρατικές διαδικασίες που κρύβουν παγίδες πρόσθετων φορολογικών επιβαρύνσεων αποφάσισε να καθιερώσει το υπουργείο Οικονομικών για όσους φορολογούμενους προτίθενται από δω και στο εξής να πωλήσουν ή να μεταβιβάσουν με γονικές παροχές μονοκατοικίες, διαμερίσματα ή άλλου είδους κτίσματα, καθώς επίσης και οικόπεδα εντός σχεδίων πόλεων τα οποία είχαν στην κατοχή τους την 1η-1-2009!

Η διαδικασία

Οι φορολογούμενοι αυτοί υποχρεώνονται πλέον, πριν από την κατάρτιση και την υπογραφή των μεταβιβαστικών συμβολαίων, να υποβάλουν στις αρμόδιες ΔΟΥ αιτήσεις για τη χορήγηση εκκαθαριστικών σημειωμάτων Ενιαίου Τέλους Ακινήτων έτους 2009, από τις οποίες πρέπει να προκύπτει ότι κατέβαλαν το ΕΤΑΚ του έτους 2009 που αναλογεί στα μεταβιβαζόμενα ακίνητα. Σε κάθε περίπτωση κατά την οποία η επιφάνεια ή η αξία του μεταβιβαζόμενου ακινήτου, όπως αυτή αναγράφεται στο εκκαθαριστικό του ΕΤΑΚ, είναι μικρότερη από την επιφάνεια ή την αξία που αναγράφεται στο συμβόλαιο, η μεταβίβαση θα «μπλοκάρεται» μέχρι ο φορολογούμενος να εξοφλήσει το επιπλέον ΕΤΑΚ έτους 2009, το οποίο αναλογεί στην επιπλέον επιφάνεια ή αξία, καθώς και τους προβλεπόμενους πρόσθετους φόρους! Τότε μόνο θα χορηγείται στο φορολογούμενο νέο εκκαθαριστικό ΕΤΑΚ έτους 2009, επικυρωμένο, προκειμένου να προχωρήσει η διαδικασία της μεταβίβασης!

Σε περιπτώσεις που τα μεταβιβαζόμενα ακίνητα είναι αυθαίρετα που «τακτοποιήθηκαν» με νόμους των ετών 2010 και 2011, οι φορολογούμενοι θα πρέπει να υποβάλουν υπεύθυνες δηλώσεις συνοδευόμενες από δικαιολογητικά που αποδεικνύουν ότι οι αποκλίσεις στα τετραγωνικά μέτρα και στην αξία οφείλονται στην εκ των υστέρων νομιμοποίηση των κτισμάτων αυτών, ώστε να μην πληρώσουν ΕΤΑΚ αναδρομικά για το έτος 2009!

Διάταξη - βόμβα

Οι νέες αυτές διαδικασίες προβλέπονται από μια νέα διάταξη, η οποία συμπεριελήφθη στον πρόσφατα ψηφισθέντα από τη Βουλή νόμο 4141/2013 και τέθηκε σε ισχύ από τις 5 Απριλίου 2013. Με εγκύκλιο που απέστειλε το υπουργείο Οικονομικών, πριν από λίγες μέρες, σε όλες τις ΔΟΥ της χώρας διευκρινίζονται τα ακόλουθα για την εφαρμογή της νέας αυτής διάταξης:

1 Σε κάθε περίπτωση κατά την οποία φυσικό πρόσωπο μεταβιβάζει -με αντάλλαγμα ή με χαριστική αιτία- την κυριότητα ή την επικαρπία ακινήτου το οποίο κατείχε την 1η-1-2009, πρέπει να επισυνάπτει στο σχετικό συμβολαιογραφικό έγγραφο επικυρωμένο από την αρμόδια ΔΟΥ αντίγραφο του εκκαθαριστικού σημειώματος του ΕΤΑΚ του έτους 2009, επί του οποίου πρέπει να βεβαιώνεται ότι έχει καταβληθεί το ΕΤΑΚ που αναλογεί επιμεριστικά στο μεταβιβαζόμενο ακίνητο ή εμπράγματο δικαίωμα. Για τη χορήγηση του εκκαθαριστικού του ΕΤΑΚ του έτους 2009, ο μεταβιβάζων το ακίνητο οφείλει να υποβάλει στην αρμόδια ΔΟΥ αίτηση στην οποία πρέπει να αναγράφονται ο Aριθμός Tαυτότητας του ακινήτου (ο ΑΤΑΚ) και ο λόγος για τον οποίο ζητείται το συγκεκριμένο εκκαθαριστικό.

2 Σε κάθε περίπτωση κατά την οποία στο εκκαθαριστικό ΕΤΑΚ έτους 2009 παρουσιάζεται απόκλιση ως προς την επιφάνεια του περιγραφόμενου ακινήτου ή και ως προς τα λοιπά περιγραφικά στοιχεία αυτού και, για το λόγο αυτό, είτε η προκύπτουσα από το εκκαθαριστικό αξία είναι μικρότερη είτε δεν έχει δηλωθεί μέρος του ακινήτου, τότε ο μεταβιβάζων το συγκεκριμένο ακίνητο θα πρέπει να υποβάλει στην αρμόδια ΔΟΥ τροποποιητική δήλωση έτους 2009, με την ορθή απεικόνιση του ακινήτου. Η δήλωση θα εκκαθαρίζεται άμεσα από τη ΔΟΥ και, αφού καταβληθεί ο αναλογών κύριος και πρόσθετος φόρος από τον υπόχρεο, θα χορηγείται σε αυτόν νέο εκκαθαριστικό ΕΤΑΚ έτους 2009 επικυρωμένο, επί του οποίου θα βεβαιώνεται η καταβολή του επιμεριστικά αναλογούντος τέλους!

3 Αν η σε βάρος του Δημοσίου απόκλιση δικαιολογείται από ρητή και σαφή οδηγία του υπουργείου Οικονομικών, ο φορολογούμενος θα πρέπει να υποβάλει στην αρμόδια ΔΟΥ υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986, με την οποία θα εξηγεί τους λόγους απόκλισης. Η υπεύθυνη αυτή δήλωση πρέπει να συνοδεύεται από τα απαραίτητα παραστατικά και να υποβάλλεται σε δύο αντίγραφα. Το ένα αντίγραφο θα επιστρέφεται θεωρημένο από τη ΔΟΥ στο φορολογούμενο, προκειμένου να επισυναφθεί στο οικείο συμβολαιογραφικό έγγραφο. Η ίδια διαδικασία θα πρέπει να ακολουθείται και για αυθαίρετα κτίσματα που τακτοποιήθηκαν με τους νόμους 3843/2010 και 4014/2011 (εκκαθαριστικό ΕΤΑΚ 2009 ή/και υπεύθυνη δήλωση για το αυθαίρετο τακτοποιούμενο κτίσμα), καθώς και στην περίπτωση μεταβίβασης κτίσματος που ανηγέρθη μετά την 1η-1-2009 (εκκαθαριστικό για το οικόπεδο, υπεύθυνη δήλωση για το κτίσμα).


4 Αν στο εκκαθαριστικό ΕΤΑΚ έτους 2009 παρουσιάζεται απόκλιση ως προς την επιφάνεια του περιγραφόμενου ακινήτου ή και τα λοιπά περιγραφικά στοιχεία αυτού και, για το λόγο αυτό, η προκύπτουσα από το εκκαθαριστικό αξία είναι μεγαλύτερη από την αναγραφόμενη στο συμβόλαιο, τότε το εκκαθαριστικό ΕΤΑΚ έτους 2009 θα επισυνάπτεται στο συμβολαιογραφικό έγγραφο ως έχει!
e-typos.com
Read more » Διαβάστε περισσότερα...
Read more »

Τα νέα πρόστιμα του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας


Τσουχτερά πρόστιμα στους οδηγούς που «συλλαμβάνονται» να μην έχουν την άδεια οδήγησης ή να διαθέτουν διπλώματα που έχουν λήξει, αλλά και αλλαγές στον τρόπο έκδοσης αδειών οδήγησης, που ήδη έχουν τεθεί σε εφαρμογή από τον περασμένο Ιανουάριο, λόγω της υποχρεωτικής εφαρμογής από τη χώρα μας της αντίστοιχης κοινοτικής οδηγίας, προβλέπονται στον Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας.
Ειδικότερα, οι αλλαγές που έρχονται με την διάταξη που έφερε στη Βουλή, το Υπουργείο Ανάπτυξης, είναι:

-Πρόστιμο 200 ευρώ για οδηγό μοτοσικλέτας, αυτοκινήτου όταν εντοπίζεται να οδηγεί χωρίς την κατάλληλη άδεια οδήγησης. Επίσης, επανέρχεται η παλαιά διάταξη του ΚΟΚ, με την οποία προβλέπεται ότι αυτός που συλλαμβάνεται να οδηγεί χωρίς δίπλωμα, τιμωρείται με ποινή φυλάκισης από έναν έως δώδεκα μήνες. Αφαιρείται ακόμη η κατεχόμενη άδεια για 30 ημέρες.

-Διπλασιάζεται, από 200 ευρώ σε 400 ευρώ, το πρόστιμο που επιβάλλεται σε επαγγελματία οδηγό (φορτηγό ή λεωφορείο) εφόσον οδηγεί χωρίς να κατέχει το κατάλληλο Πιστοποιητικό Επαγγελματικής Ικανότητας και αφαιρείται η άδεια οδήγησής του, εφόσον υπάρχει, για 30 ημέρες.

- Πρόστιμο ύψους 20 ευρώ για κάθε ένα έγγραφο που ο οδηγός δεν έχει μαζί του, αντί του ισχύοντος προστίμου των 20 ευρώ για το σύνολό τους.

Ο οδηγός υποχρεούται να φέρει ανάλογα με την κατηγορία που ανήκει: τη νόμιμη άδεια οδήγησης, την άδεια κυκλοφορίας, το αποδεικτικό ασφάλισης, την απόδειξη τελών κυκλοφορίας και κατά περίπτωση την ειδική άδεια οδήγησης οδηγού Ε.Δ.Χ. αυτοκινήτου, το Πιστοποιητικό Επαγγελματικής Ικανότητας, το Πιστοποιητικό Επαγγελματικής Κατάρτισης Οδηγού Οχημάτων Μεταφοράς Επικίνδυνων Εμπορευμάτων (ΑDR) και τα λοιπά έγγραφα που απαιτεί η Συμφωνία ADR του ν. 1741/1987, το Δελτίο Τεχνικού Ελέγχου, την Κάρτα Ελέγχου Καυσαερίων, τη βελτίωση καλής λειτουργίας ταχογράφου, τη βεβαίωση περιοριστή ταχύτητας και το σχετικό αυτοκόλλητο σήμα, καθώς και οποιοδήποτε άλλο έγγραφο, βεβαίωση ή πιστοποιητικό απαιτείται ανάλογα με την κατηγορία του οχήματος

-Το κόστος εξέτασης των υποψηφίων οδηγών ορίζεται ότι θα ανέρχεται στα 90 ευρώ.

Ωστόσο, όμως το συνολικό κόστος είναι αυξημένο λόγω της υποχρέωσης παρακολούθησης περισσότερων ωρών μαθημάτων (από 20 ώρες σε 25 ώρες) . Παράλληλα, προβλέπεται χρέωση 30 ευρώ για την εκτύπωση οποιασδήποτε κατηγορίας άδειας οδήγησης. Σε κάθε περίπτωση έκδοσης αντιγράφου οποιασδήποτε κατηγορίας άδειας οδήγησης λόγω απώλειας ή κλοπής, καταβάλλεται , πέραν του αναγκαίου ποσού για την εκτύπωση της άδειας, και το ποσό των 30 ευρώ. θεσπίζεται παράβολο 10 ευρώ, το οποίο θα πληρώνουν οι υποψήφιοι κάθε φορά που θα επανεξετάζονται σε περίπτωση αποτυχίας.

- Μειώνονται τα ποσά για την αρχική χορήγηση (από 110 ευρώ σε 90 ευρώ), ανανέωση (από 90 ευρώ σε 70 ευρώ) και έκδοση αντιγράφου άδειας οδήγησης, καθώς και για τη χορήγηση Πιστοποιητικού Επαγγελματικής Ικανότητας (από 70 ευρώ σε 40 ευρώ). Επίσης, με σκοπό τη μείωση γραφειοκρατικών διαδικασιών, ορίζεται ότι η αμοιβή για την πρωτοβάθμια ιατρική εξέταση καταβάλλεται από τους πολίτες απευθείας στους γιατρούς και όχι μέσω των υπηρεσιών Μεταφορών και Επικοινωνιών των περιφερειακών ενοτήτων της χώρας, όπως ισχύει σήμερα.

Επίσης, ορίζεται ότι τα νέα διπλώματα οδήγησης (μοτοσυκλέτες, κατηγορία οδήγησης β') θα ανανεώνονται πλέον κάθε δεκαπέντε χρόνια (15 χρόνια) και οι κάτοχοί τους θα περνούν από ιατρικές εξετάσεις (παθολόγος- οφθαλμίατρος). Η διοικητική ισχύς των αδειών οδήγησης που ανανεώνονται πριν από τη συμπλήρωση της ηλικίας των 65 ετών, για όλες τις κατηγορίες αδειών οδήγησης, δεν επιτρέπεται να έχουν ημερομηνία λήξης μεγαλύτερης του 68ου έτους της ηλικίας του κατόχου της άδειας.

Παράλληλα εισάγονται οι νέες κατηγορίες αδειών οδήγησης, οι οποίες δεν υπήρχαν, κατηγορία των μοτοποδηλάτων (ΑΜ), των φορτηγών έως 7,5 τόνων Γ1 (C1) και των λεωφορείων έως 16 θέσεων Δ1 (D1) . Τέλος, το δίπλωμα ΑΜ θα δίδεται και αυτό από τις υπηρεσίες του υπουργείου Μεταφορών.

Να υπενθυμίζουμε τέλος, πως τα νέα διπλώματα οδήγησης έχουν σχήμα πλαστικής πιστωτικής κάρτας με τυποποιημένη ευρωπαϊκή μορφή και αυστηρότερη προστασία της ασφάλειας. Tα παλιά δεν σταματούν να ισχύουν αλλά θα πρέπει να αντικατασταθούν το αργότερο έως το 2033.newsit.gr
Read more » Διαβάστε περισσότερα...
Read more »

Πώς θα γίνει η ρύθμιση χρεών σε εφορία και ΤαμείαΗ Τρόικα έφυγε, η ολοκλήρωση της διαπραγμάτευσης με την κυβέρνηση αναμένεται να ανακοινωθεί από Βρυξέλλες και Ουάσιγκτον και σήμερα ίσως, αλλά τα σκοτεινά σημεία της συμφωνίας παραμένουν πολλά.

Στο νέο τοπίο που διαφαίνεται πίσω από τη "σκόνη" που σήκωσαν τα πολύωρα «παζάρια» του τελευταίου μηνός, στους υπόλοιπους μήνες του 2013:

- χιλιάδες δημόσιοι υπάλληλοι θα δουν τις θέσεις τους να καταργούνται και οι ίδιοι θα μπουν στον προθάλαμο της απόλυσης, χάνοντας εισοδήματα, συντάξεις και εφάπαξ στα οποία υπολόγιζαν από τη στιγμή που προσελήφθησαν στο δημόσιο.

- εκατομμύρια φορολογούμενοι θα αρχίσουν να πληρώνουν τις "νέου τύπου" ρυθμίσεις χρεών σε εφορία, ασφαλιστικά ταμεία και τράπεζες.

- οι λογαριασμοί που θα εκδίδει η ΔΕΗ θα αναγράφουν «Ενιαίος Φόρος Ακινήτων» για κάθε ακίνητο ξεχωριστά, ενώ οι ιδιοκτήτες τους θα συνεχίσουν να πληρώνουν φόρο για το άθροισμα της ακίνητης περιουσίας τους, με ένα πολύ χαμηλό αφορολόγητο –αν υπάρξει.

- θα αλλάξουν και οι αντικειμενικές τιμές των ακινήτων.

Φόροι ακινήτων με εκπτώσεις 15%-100%

«Με ένα σμπάρο δύο τρυγόνια» προσπαθεί να πετύχει η κυβέρνηση, στους φόρους ακινήτων.

Προς την τρόικα, υπόσχεται να εισπράξει έως 2,7 δισ. από τον Ενιαίο Φόρο Ακινήτων.

Στο εσωτερικό όμως, όπως προβλέπει η συμφωνία, η κυβέρνηση θα προβάλει τις μεγάλες μειώσεις φόρων για όλους κατά 15% στο πρώην «ΕΕΤΗΔΕ», που θα συνεχίσει να εισπράττεται μέσω της ΔΕΗ, αλλά …μετονομάζεται σε ΕΦΑ. Αυτό σημαίνει 50-300 ευρώ λιγότερο «χαράτσι» ετησίως ανά ακίνητο. Επίσης θα απαλλάσσονται εντελώς ευπαθείς ομάδες πληθυσμού (άνεργοι, πολύτεκνοι κλπ).

Παράλληλα ετοιμάζει και μειώσεις στις αντικειμενικές τιμές της εφορίας στα επίπεδα του 2005, κάτι που ζητούσε και η τρόικα. Οι μειώσεις όμως θα ισχύσουν στο γ΄εξάμηνο του 2013 και έτσι ο Ενιαίος Φόρος θα υπολογιστεί στις «φουσκωμένες» τιμές ζώνης του 2013.

Ρυθμίσεις «κάνε πως πληρώνεις»…

Δύο τύπων ρυθμίσεις χρεών, τόσο για τις οφειλές από δάνεια στις τράπεζες, όσο και προς το δημόσιο, συμφώνησαν να ισχύσουν κυβέρνηση και Τρόικα.

-          Για τα χρέη στο δημόσιο:

1. Η νέα κοινή ρύθμιση θα ισχύσει για χρέη σε εφορία και ασφαλιστικά ταμεία. Θα είναι το τελευταίο καταφύγιο πριν την κατάσχεση. Θα αφορά παλαιά χρέη έως το 2012 και θα επιβάλλει να πληρώνονται με συνέπεια και όλοι οι φόροι του 2013 και μετά. Αν κάποιος δημιουργήσει νέα χρέη, θα χάνει και τη ρύθμιση για τα παλαιά.
Το νέο σύστημα κρύβει σημαντικά οφέλη για μικροφειλέτες, αλλά μεγάλες παγίδες για όσους έχουν μεγάλα χρέη. Συγκεκριμένα:
-          μικροφειλέτες για ποσά μέχρι 5.000 ευρώ θα έχουν απεριόριστες χαμηλές δόσεις, χωρίς ελάχιστο όριο καταβολής (πχ κάτω και από 100 ευρώ). Θεωρητικά απαιτεί από πχ ένα χαμηλοσυνταξιούχο, απλώς να εμφανίζεται στην εφορία και να πληρώνει (για παράδειγμα) 30 ευρώ το μήνα, ώστε να αποπληρώσει χρέος  1800 ευρώ σε 5 χρόνια με 60 δόσεις.
-          Οφειλές από 5.000 ευρώ έως 50.000 ευρώ. Θα μπορούν να υπαχθούν στη ρύθμιση για τις 48 δόσεις, χωρίς να υπάρχει η ανάγκη της καταβολής κάποιας μορφής εγγύησης.

-          θα απαιτείται η υπογραφή λογιστή ή συνεγγυητή, ως διασφάλιση για την ύπαρξη περιουσίας, για να μπορούν να υπαχθούν στη ρύθμιση, όσοι χρωστούν πάνω από 50.000 ευρώ.

-          όσοι έχουν χρέος άνω των 300.000 ευρώ, θα πρέπει να προσημειώνουν το ακίνητό τους ή να διαθέτουν τραπεζικές εγγυητικές επιστολές.

-          θα προβλέπεται μείωση των προσαυξήσεων κατά 20% - 30% για όσους επιλέξουν τις 48 δόσεις και τις καταβάλλουν κανονικά ή κατά 50% για όσους εξοφλήσουν «μια και έξω» την οφειλή τους.

Οι δόσεις θα ξεκινήσουν να «τρέχουν» για αιτήσεις μέχρι τέλος Ιουνίου ή Ιουλίου. Αν οι οφειλέτες καθυστερήσουν έναν ή περισσότερους μήνες να κάνουν αίτηση (πχ από Αύγουστο και μετά) τότε ο αριθμός των μηνιαίων δόσεων θα μειωθεί κατά τον αριθμό των μηνών που θα έχουν παρέλθει από την ημερομηνία έναρξης εφαρμογής της ρύθμισης.

2. Αλλάζει η «πάγια ρύθμιση» που θα δίνει σε όλους μόνον 12 δόσεις. Έως τώρα προέβλεπε μέχρι 48, αλλά συνήθως οι φορολογούμενοι έπαιρναν 12-15. Θα αφορά όμως αποκλειστικά στα «νέα» χρέη που δημιουργούνται μετά το 2013 και όχι στα «παλαιά» χρέη έως το 2012.  Όσοι έχουν δημιουργήσει ληξιπρόθεσμες οφειλές εντός του 2013 δεν θα μπορούν να τις εντάξουν στη ρύθμιση των 48 δόσεων. Αν έχουν όμως ήδη κάνει ρύθμιση  με 48 δόσεις, τότε θα χάνουν αυτομάτως την ρύθμιση για τα παλαιά χρέη (με ό,τι αυτό σημαίνει αυτομάτως σε κατασχέσεις κλπ) ενώ θα «παλεύουν» να υπαχθούν στη μόνιμη ρύθμιση των 12 δόσεων για τα νέα.

Για την υπαγωγή και σε αυτήν τη ρύθμιση, οι επιχειρήσεις και τα φυσικά πρόσωπα που οφείλουν ποσά άνω των 50.000 ευρώ θα υποχρεωθούν να δώσουν εμπράγματες εγγυήσεις. Δυνατότητα υπαγωγής στις δύο παραπάνω ρυθμίσεις δεν θα έχουν οι επιχειρήσεις που έχουν ενταχθεί αλλά καταστρατηγήσει κατ’ επανάληψη στο παρελθόν άλλες ρυθμίσεις.

- Για τα χρέη από δάνεια:

Η νέα ρύθμιση θα «πιάσει» λίγους. Όσοι δεν μπορέσουν να ενταχθούν θα κάνουν χρήση της, θα καταφύγουν και πάλι στο Νόμο Κατσέλη.

Η νέα ρύθμιση θα αφορά μόνο όσους έχουν στεγαστικά ενυπόθηκα δάνεια. Πιστωτικές κάρτες, καταναλωτικά δάνεια κλπ αποκλείονται. Θα υπαχθούν μόνο συνεπείς και «ενήμεροι» δανειολήπτες. Αποκλείονται όσοι έχουν πάνω από τρεις δόσεις σε καθυστέρηση. Προϋπόθεση είναι να έχουν χάσει πάνω από το 30% του εισοδήματος που είχαν το 2009 και να έχουν πρώτη κατοικία με αντικειμενική αξία έως 180.000 ευρώ (ανά άτομο).

Ανοιχτό παραμένει αν το ύψος του ανεξόφλητου υπολοίπου του δανείου, μέχρι του οποίου μπορεί να υπαχθεί κανείς στην ρύθμιση. Η ελληνική πλευρά ζητά να ισχύσει όριο έως τα 180.000 ευρώ, ενώ η τρόικα θέλει να μην ξεπερνά τα 120.000 ευρώ. Για τους υπόλοιπους, η τρόικα μοιάζει να θεωρεί πως δεν θα μπορέσουν να αποπληρώσουν ποτέ τα σπίτια τους και τους αποκλείει από την ευκαιρία για μια νέα ρύθμιση.

Η Τρόικα πίεζε μέχρι τέλους να αφήσει εκτός ρύθμισης και όσους έχουν συνολική περιουσία άνω των 300.000 ευρώ (με καταθέσεις, ομόλογα, μετοχές κλπ), και όχι μόνο όσους υπερβαίνουν το όριο μόνο τα σπίτια και ακίνητα που κατέχουν.

Η ρύθμιση φαίνεται πως θα προσφέρει τελικά περίοδο χάριτος μέχρι  48 μήνες, είτε με κυμαινόμενο επιτόκιο υψηλότερο από ΕΚΤ + 1,5%, είτε αποπληρώνοντας και κεφάλαιο την περίοδο αυτή, εκτός από τόκους τόκοι.

protothema.gr
Read more » Διαβάστε περισσότερα...
Read more »

Έλληνες, όπως Εβραίοι το 1938


Ανατριχίλα προκαλεί το πρωτοσέλιδο του Spiegel , βγαλμένο από το 1938. Τότε οι «βρωμεροί τεμπέληδες» με τις γεμάτες τσέπες ήταν οι Εβραίοι

Όνειδος ή αναίσχυντη προαναγγελία πογκρόμ κατά των Ελλήνων;

Μόνο φρίκη προκαλεί το γκαιμπελικό αφιέρωμα του περιοδικού Spiegel που παρουσιάζει τον «τεμπέλη Έλληνα» πάνω στο γαϊδουράκι με τα καλάθια γεμάτα χρήμα, ενώ στο κεντρικό σημείο της ιστοσελίδας του έχει φωτογραφία της Μέρκελ, που θέλουν να την κρεμάσουν οι «κακοί Έλληνες» με τίτλο «Φτωχή Γερμανία»!

Αυτό το γκαιμπελικό κακούργημα δεν έχει λάβει απάντηση από Ελληνικής πλευράς, παρά το ότι παραπέμπει στις ναζιστικές αφίσες όπου οι Εβραίοι παρουσιάζοντο ως «βρωμεροί με γεμάτες τσέπες» που ζούσαν παρασιτικά εις βάρος των Γερμανών, ενώ συγχρόνως ως φίδια προσπαθούσαν να στραγγαλίσουν την Γερμανία!

Ποιοι είναι αυτοί που καλλιεργούν το Ελληνικό ολοκαύτωμα και ποιοι τους ανέχονται;

Την ώρα που στην Ελλάδα τα τρία κόμματα μιλούν για δήθεν ανακούφιση των ασθενέστερων το επόμενο διάστημα, στη Γερμανία στήνεται σκηνικό επιδρομής στο Νότο.

Μέσω του περιοδικού Der Spiegel, κύκλοι του Βόλφγκανγκ Σόιμπλε, προσπαθούν να δημιουργήσουν την εικόνα ενός Νότου που κρύβει τα εισοδήματα του και μίας φτωχής Γερμανίας που έχει πληρώσει ακριβά την ανάπτυξη της.

Στόχος του Γερμανού Υπουργού Οικονομικών είναι το επόμενο διάστημα να ζητήσει υψηλότερη φορολόγηση των Ελλήνων και για το λόγο αυτό επιχειρεί να πείσει για μία δημιουργία θύμα των Νοτίων που ξοδεύουν ασύδοτα. Στο παιχνίδι μάλιστα, έχουν επιστρατευτεί δημοσιογράφοι - παπαγαλάκια της γραμμής του Σόιμπλε, οι οποίοι στο τελευταίο τεύχος του Spiegel μάλιστα, παρουσιάζουν οικονομικά στοιχεία για το μεσογειακό Νότο, προ κρίσης, θέλοντας να δείξουν την πλούσια ζωή των Ελλήνων και άλλων λαών εις βάρος της Γερμανίας.

Τα μηνύματα δεν ξέρουμε αν τα έχουν πάρει στο Υπουργείο Οικονομικών, ωστόσο σίγουρα δεν πρόκειται να πάρουν άλλα από τους φορολογούμενους, που πλέον αδυνατούν ακόμα και να τα βγάλουν πέρα.newsbomb.gr
Read more » Διαβάστε περισσότερα...
Read more »
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...