Πέμπτη, 26 Μαρτίου 2015

Οι μεγάλες αλλαγές στις δηλώσεις των επιχειρήσεων


Και τα τέσσερα έντυπα που καλούνται να συμπληρώσουν κάθε χρόνο εκατοντάδες χιλιάδες επιχειρήσεις, έσονται… ένα.

Μπορεί η διαδικασία υποβολής των φετινών φορολογικών δηλώσεων να καθυστερεί χαρακτηριστικά γεγονός που προκαλεί «πονοκέφαλο» στο οικονομικό επιτελείο, τουλάχιστον αναμένεται να γίνει άλλο ένα βήμα στην κατεύθυνση της απλοποίησης των διαδικασιών. Κερδισμένες από τη συγκεκριμένη αλλαγή θα είναι οι επιχειρήσεις καθώς από φέτος θα συμπληρώνουν ένα και μοναδικό έντυπο.

Το νέο έντυπο αναμένεται να αντικαταστήσει:

1. Το Ε5 το οποίο αποτελεί τη δήλωση φορολογίας εισοδήματος ομόρρυθμων εταιρειών, ετερόρρυθμων εταιρειών, Αστικών, Αφανών, ή Συμμετοχικών Εταιρειών, Κοινωνιών Αστικού Δικαίου και Κοινοπραξιών.

2. Το έντυπο Φ-01 010 το οποίο είναι η δήλωση φορολογίας εισοδήματος νομικών προσώπων κερδοσκοπικού χαρακτήρα

3. Το έντυπο Φ-01 012 που είναι η δήλωση για τα νομικά πρόσωπα μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα και

4. Το έντυπο Φ- 01 013, το οποίο συμπληρώνεται από τα νομικά πρόσωπα που εφαρμόζουν τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα.

Η θέσπιση του ενός και μοναδικού εντύπου, δεν είναι η μοναδική αλλαγή. Η δεύτερη –και ουσιαστικότερη- αφορά στην αλλαγή της ημερομηνίας υποβολής της δήλωσης. Έτσι, ενώ πέρυσι η προθεσμία τελείωνε στο τέλος Απριλίου, φέτος μεταφέρθηκε για το τέλος Ιουνίου. Μαζί με την προθεσμία υποβολής της δήλωσης, έχει αλλάξει βέβαια και η διαδικασία πληρωμής του φόρου. Πέρυσι, ο φόρος των νομικών προσώπων, μπορούσε να καταβληθεί σε οκτώ μηνιαίες δόσεις, από τον Μάιο μέχρι και τον Δεκέμβριο.

Φέτος, ο φόρος μπορεί να εξοφληθεί και πάλι σε οκτώ δόσεις αλλά η τελευταία δόση δεν μπορεί να καταβληθεί μετά τον Δεκέμβριο. Δηλαδή, η δήλωση πρέπει –με τα μέχρι τώρα δεδομένα- να κατατεθεί στο τέλος Ιουνίου. Αν αυτό συμβεί, ο φόρος θα πρέπει να πληρωθεί σε έξι δόσεις, από Ιούλιο έως Δεκέμβριο. Μπορεί βέβαια η επιχείρηση να υποβάλλει τη δήλωση νωρίτερα ακόμη και μέσα στον Απρίλιο. Για να συμβεί όμως αυτό, θα πρέπει και το σύστημα να είναι ανοικτό.topontiki.gr
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...