Πέμπτη, 4 Απριλίου 2013

10 παγίδες στις νέες φορολογικές δηλώσεις


Δέκα αλλαγές που κρύβουν παγίδες περιλαμβάνουν τα νέα έντυπα των φορολογικών δηλώσεων. Το νέο έντυπο Ε1 έχει 10 νέους κωδικούς τους οποίους θα πρέπει να συμπληρώσουν τα 5,5 εκατομμύρια των φορολογουμένων και που σε πολλές περιπτώσεις αυξάνουν το φορολογητέο εισόδημα.Φέτος οι φορολογούμενοι θα πρέπει να δηλώσουν υποχρεωτικά όλα ανεξαιρέτως τα εισοδήματα που απέκτησαν το 2012. Στο πλαίσιο αυτό θα πρέπει να εμφανίσουν τους τόκους των καταθέσεων, μερίσματα, κέρδη από πωλήσεις μετοχών ακόμη και τα πολυτεκνικά επιδόματα. Πλέον δηλώνονται τα πάντα, ακόμη και εισοδήματα που μέχρι πέρυσι εξαιρούνταν.

Με τη δήλωση των εισοδημάτων αυτών, οι φορολογούμενοι θα κληθούν να πληρώσουν αυξημένα εισφορά αλληλεγγύης εφόσον τα συνολικά εισοδήματά τους υπερβαίνουν τις 12.000 ευρώ.

Οι δέκα νέοι κωδικοί αφορούν:

Νέους ηλικίας άνω των 19 ετών

Ελεύθερους επαγγελματίες με μπλοκάκι και εισόδημα από μισθωτή εργασία

Όσους έχουν άνω του ενός ακινήτου που ηλεκτροδοτείται

Όσους εκμισθώνουν πάρκινγκ ή αποθήκες

Όσους είναι έμποροι και είναι άνω των 62 ετών

Όσους έκαναν αποκατάσταση ακινήτου

Όσους είχαν δαπάνες για διατηρητέα κτίρια

Όσους είχαν εισόδημα από τόκους καταθέσεων, ομόλογα, μερίσματα, μετοχές, αμοιβαία κεφάλαια.

Οικογένειες με ανύπαντρα τέκνα που σπουδάζουν ή υπηρετούν στρατιωτική θητεία

Μισθωτούς-συνταξιούχους με παρακράτηση εισφοράς αλληλεγγύης

Με το νέο τρόπο υπολογισμού του φόρου υπολογίζεται ως εισόδημα ακόμη και το ποσό που καλύφθηκε από τα ασφαλιστικά ταμεία, το ποσό που πήρε κάποιος για αλλαγή γυαλιών οράσεως, ακόμη και το επίδομα τοκετού.

Παράλληλα όλοι όσοι υποβάλλουν φορολογική δήλωση υπολογίζεται ότι έχουν εισόδημα τουλάχιστον 3.000 όσο είναι και το λεγόμενο τεκμαρτό εισόδημα διαβίωσης.

Ταυτόχρονα θα κληθούν να πληρώσουν όλα τα παιδιά άνω των 18 ετών που έχουν κάποιο
περιουσιακό στοιχείο στο όνομά τους ενώ στην περίπτωση που εμφανίζονται ως προστατευόμενα μέλη, τότε θα επιβαρυνθεί ο γονέας.
newsit.gr
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...