Τετάρτη, 23 Οκτωβρίου 2013

Aνεργία κοντά στο 30% «βλέπει» για το 2014 το ΚΕΠΕ

Μηδενική ανάπτυξη, και ανεργία κοντά στο 30%, προβλέπει για το 2014 το Κέντρο Προγραμματισμού και Οικονομικών Ερευνών (ΚΕΠΕ), στην τριμηνιαία του έκθεση.

Αν και εκτιμά ότι η ύφεση το 2013 θα διαμορφωθεί στο 3,55%, πολύ χαμηλότερα από το 4% που προβλέπει το προσχέδιο του προϋπολογισμού και η μείωση του δείκτη πληθωρισμού κατά 0,28% φέτος και κατά 0,31% του χρόνου, το ΚΕΠΕ εκφράζει φόβους ότι η ανεργία θα διατηρηθεί σε δραματικά επίπεδα.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με την έκθεση «Οικονομικές Εξελίξεις», το 2014 η ανάπτυξη εκτιμάται πως θα είναι σχεδόν μηδενική (0,004%), ενώ η ανεργία αναμένεται να αυξηθεί στο 29,3% από το 27,6% φέτος. Το ΚΕΠΕ αναφέρει πως η διατήρηση της ανεργίας οφείλεται τόσο στη συρρίκνωση της παραγωγικής βάσης της χώρας, όσο και στην αδυναμία ταχείας αναδιάρθρωσης και προσαρμογής των οικονομικών δομών σε ένα νέο παραγωγικό πρότυπο.

Όσον αφορά στο πλεόνασμα στο ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών, το ΚΕΠΕ εκτιμά πως από 0,91% του ΑΕΠ φέτος θα διαμορφωθεί σε 3,42% του ΑΕΠ το 2014.

Τέλος, για το δημόσιο χρέος αναφέρει πως αν και παρουσίασε μια αύξηση το τελευταίο τρίμηνο, η οποία φαίνεται να είναι συγκυριακή λόγω της ανακεφαλαιοποίησης των τραπεζών, εξελίσσεται σύμφωνα με τις προβλέψεις του Προϋπολογισμού. Εκτιμάται δε ότι η πιστή εφαρμογή του προγράμματος των αποκρατικοποιήσεων θα οδηγήσει σε περαιτέρω συρρίκνωση του δημοσίου χρέους.patrisnews.com
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...