Πέμπτη, 12 Μαρτίου 2015

Nέο μεσοπρόθεσμο μέχρι το 2019


Τις προβλέψεις για τα έσοδά τους και τις δαπάνες τους από το 2015 έως και το 2019 ζητεί να αποστείλουν όλα τα υπουργεία και οι φορείς του Δημοσίου στο Γενικό Λογιστήριο του Κράτους ο αναπληρωτής υπουργός Οικονομικών Δημήτρης Μάρδας.

Αυτό προκύπτει από εγκύκλιο που απέστειλε ο αναπληρωτής υπουργός σε όλα τα υπουργεία και τους επιχορηγούμενους φορείς, προκειμένου να καταρτιστεί το μεσοπρόθεσμο πρόγραμμα 2015-2019.

Παράλληλα, όλοι οι φορείς και τα υπουργεία θα αποστείλουν σε ξεχωριστό πίνακα προβλέψεις για τα έσοδα και τις δαπάνες που αφορούν σε νέες δράσεις και πολιτικές στις οποίες προγραμματίζουν να προχωρήσουν. Πρόκειται για νέες πολιτικές που -όπως διευκρινίζεται- έχουν τεθεί ως προτεραιότητες για τα επόμενα έτη.

Τα στοιχεία αυτά θα πρέπει να αποσταλούν στο Γενικό Λογιστήριο του Κράτους έως το τέλος Μαρτίου.

Ειδικότερα, στο βασικό σενάριο, όπως διευκρινίζεται, θα αποτυπώνονται οι προβλέψεις εσόδων και εξόδων ανά έτος για όλη την περίοδο 2015-2019, με βάση:

α) τις ενδεικτικές μακροοικονομικές προβλέψεις για τη συγκεκριμένη περίοδο (ρυθμός ανάπτυξης, ανεργία, πληθωρισμός κ.λπ.), λαμβάνοντας υπ’ όψιν ότι σε ενδεχόμενο επικαιροποίησής τους θα υπάρξει νεότερη ενημέρωση και

β) τις επικαιροποιημένες αποδόσεις των παρεμβάσεων δαπανών και εσόδων που ίσχυαν μέχρι τώρα.

Στο δεύτερο σκέλος θα αποτυπώνονται οι νέες πολιτικές, οι οποίες χωρίζονται σε:

• μόνιμες -μόνιμη παρέμβαση είναι εκείνη που η εφαρμογή της έχει μόνιμη διαχρονικά επίδραση σε συγκεκριμένη κατηγορία δαπάνης ή εσόδου

• έκτακτες -έκτακτη παρέμβαση είναι εκείνη που επιδρά σε κάποιο στοιχείο των εσόδων/εξόδων μόνο σε συγκεκριμένο έτος

• ο τρόπος υπολογισμού του κόστους και απόδοσης της δράσης και οι αντίστοιχες υποθέσεις εργασίας που έχουν γίνει από το υπουργείο

• παρατηρήσεις που συμβάλλουν στην εξειδίκευση της νέας πολιτικής και οτιδήποτε άλλο θεωρείται σημαντικό για την καλύτερη κατανόηση των προτεραιοτήτων και των αναγκών ανά υπουργείο ή φορέα.zougla.gr
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...