Σάββατο, 4 Απριλίου 2015

Μπορείτε να μαντέψετε ποιο είναι το πιο κοινό επίθετο στην Ελλάδα ;


Αν σας ρωτούσαμε ποιο είναι το πιο κοινό επίθετο στην Ελλάδα τι θα απαντούσατε; Αν λέγατε κάτι άλλο εκτός από «Παπαδόπουλος», «χάσατε!»

Σύμφωνα με τον χρήση του Reddit, Teepr, η πλειοψηφία των Ελλήνων ονομάζεται έτσι.

Ο χρήστης δημιούργησε έναν χάρτη όπου σε κάθε χώρα αναγράφεται το πιο κοινό της επίθετο. Διαφωνεί κανείς ότι ο Teepr έχει απόλυτο δίκιο για τη χώρα μας;

the most common surnameshuffingtonpost.gr
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...