Πέμπτη, 28 Μαρτίου 2013

Στο μικροσκόπιο τριών δικαστών η κρίση των κυπριακών τραπεζών


Το διορισμό ερευνητικής επιτροπής για την κατάσταση στην οποία περιήλθε το τραπεζικό σύστημα και γενικά η οικονομία της Κύπρου, αποφάσισε σήμερα το υπουργικό συμβούλιο. Όπως ανακοίνωσε ο υφυπουργός Προεδρίας, Κωνσταντίνος Πετρίδης, η επιτροπή αποτελείται από τρεις καταξιωμένους δικαστικούς. Πρόεδρος είναι ο Γεώργιος Πικής και μέλη οι Παναγιώτης Καλλής και Γιαννάκης Κωνσταντινίδης.

«Οι όροι εντολής της ερευνητικής επιτροπής είναι ευρύτατοι. Καλύπτουν όλο το φάσμα των αποφάσεων, των ενεργειών ή παραλήψεων, σε όλα τα επίπεδα. Από τις πολιτικές αποφάσεις μέχρι τις αποφάσεις των διοικητικών συμβουλίων των τραπεζών και των εποπτικών αρχών και όσων άλλων η επιτροπή κρίνει ότι πρέπει να ερευνήσει. Θα αναζητηθούν ποινικές, αστικές και πολιτικές ευθύνες» δήλωσε ο κ. Πετρίδης.

Εξάλλου, το υπουργικό συμβούλιο, στην προσπάθεια να αμβλύνει τις επιπτώσεις της κρίσης που έπληξε τον τραπεζικό τομέα, ύστερα από διαπραγμάτευση με την τρόικα, εξασφάλισε εξαιρέσεις καταθέσεων από την όποια απομείωση, ως αποτέλεσμα της απόφασης του Eurogroup.
Πρόκειται για τις καταθέσεις της κεντρικής κυβέρνησης, των τοπικών αρχών και των πανεπιστημίων, στις οποίες περιλαμβάνονται και κονδύλια που αφορούν έργα ανάπτυξης συγχρηματοδοτούμενα από την ΕΕ.

Επίσης, μετά από διαπραγματεύσεις με την τρόικα, έχει εξασφαλιστεί ότι οι καταθέσεις των ταμείων πρόνοιας αλλά και των ταμείων συντάξεων στη Λαϊκή Τράπεζα θα τύχουν της ίδιας μεταχείρισης με τα ταμεία που είναι κατατεθειμένα στην Τράπεζα Κύπρου, διασφαλίζοντας έτσι το μεγαλύτερο μέρος των καταθέσεων.

Πέραν αυτής της ρύθμισης, τα υπουργεία Οικονομικών και Εργασίας θα ετοιμάσουν, εντός των ημερών, ολοκληρωμένη πρόταση για κάλυψη μέρους των απωλειών, που ενδεχομένως θα προκύψουν.

Ακόμη, το υπουργικό συμβούλιο αποφάσισε την ετοιμασία νομικού πλαισίου με στόχο τη δημιουργία διαιτητικού δικαστηρίου για τους κατόχους αξιογράφων. Στο διαιτητικό δικαστήριο θα μπορούν να προσφύγουν όσοι κάτοχοι αξιογράφων πιστεύουν ότι έχουν εξαπατηθεί, για να τύχουν της ανάλογης αποζημίωσης.

Άλλη απόφαση του υπουργικού συμβουλίου αφορά τη μείωση του μισθού των μελών του κατά 20%, συμπεριλαμβανομένου και του 13ου μισθού.

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας έχει, ήδη, εξουσιοδοτήσει τη Γενική Λογίστρια της Δημοκρατίας να προβεί σε μείωση 25% του δικού του μισθού.ethnos.gr
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...