Παρασκευή, 5 Απριλίου 2013

Προ των πυλών "κηδεμόνας" για τις σχολάζουσες κληρονομιές


Ίσως και πριν το Πάσχα, κατά δήλωση του αναπληρωτή υπουργού Οικονομικών Χρήστου Σταϊκούρα, θα κατατεθεί στη Βουλή το σχέδιο νόμου του υπουργείου Οικονομικών για τις κοινωφελείς περιουσίες και τις σχολάζουσες κληρονομιές.

Σκοπός της νομοθετικής πρωτοβουλίας είναι ο εκσυγχρονισμός του θεσμικού πλαισίου, έτσι ώστε να υπάρξουν σύντομα καλύτερα αποτελέσματα με την εγγραφή εσόδων στον κρατικό προϋπολογισμό, αλλά και η διαφάνεια και η καλύτερη οργάνωση στον τομέα αυτόν, από τον οποίο το δημόσιο θα μπορούσε εδώ και χρόνια να αυξήσει τα έσοδά του.

Σύμφωνα με το σχέδιο νόμου που θα κατατεθεί στη Βουλή, θα γίνει καταγραφή με συστηματικό αλλά και ενιαίο τρόπο των κοινωφελών περιουσιών και θα απλοποιηθεί όλο το πλαίσιο που αφορά την οργάνωση και λειτουργία απέναντι στις σχολάζουσες κληρονομιές. Το νομοσχέδιο θα προβλέπει τον διορισμό "κηδεμόνα" και με τις νέες διατάξεις θα προωθείται η αξιοποίηση των περιουσιών, η εκποίηση και εκμίσθωση των ακινήτων τους.

Με το τελικό κείμενο που θα κατατεθεί στη Βουλή- και στο οποίο έχουν ενσωματωθεί και οι παρατηρήσεις της Επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής- γίνονται εννέα σημαντικά βήματα για τις κοινωφελείς περιουσίες και τις σχολάζουσες κληρονομιές.

Ειδικότερα,

- Προβλέπεται η θέσπιση μητρώων κοινωφελών περιουσιών και σχολαζουσών κληρονομιών για την αποτελεσματική διαδικασία παρακολούθησης της καταγραφής, εκκαθάρισης και διοίκησης των περιουσιών.

- Προβλέπεται η οργάνωση μητρώου φυσικών και νομικών προσώπων, τα οποία θα πρέπει να έχουν την υποδομή και τεχνογνωσία να ασκούν καθήκοντα εκκαθαριστών, διοικητών, διαχειριστών των κοινωφελών περιουσιών και κηδεμόνων σχολαζουσών κληρονομιών.

- Αντικαθίστανται οι χρονοβόρες δικαστικές διαδικασίες διορισμού των προσώπων αυτών με ταχείες διαδικασίες διορισμού προσώπων στο ανωτέρω μητρώο, με στόχο την ελάφρυνση των δικαστηρίων από υποθέσεις εκούσιας δικαιοδοσίας που έχουν διοικητικό χαρακτήρα.

- Προβλέπεται η περαιτέρω διασπορά της εποπτείας των κοινωφελών περιουσιών και σχολαζουσών κληρονομιών στις υπηρεσίες των αποκεντρωμένων διοικήσεων, προκειμένου να ασκείται η εποπτεία στον πλησιέστερο τόπο που επιτελείται και εκτελείται ο σκοπός ή βρίσκεται η έδρα του προσώπου που διοικεί την περιουσία.

- Προβλέπεται η περιέλευση των δικαστικών υποθέσεων ερμηνείας των διαθηκών και έγκρισης μεταβολής του κοινωφελούς σκοπού της περιουσίας, ύστερα από διαπίστωση ότι ο αρχικός σκοπός δεν μπορεί να εκτελεστεί στα κατά τόπους εφετεία αντί του εφετείου Αθηνών που εντάσσονται σήμερα.

- Προβλέπεται η καθιέρωση τακτικών ετήσιων ελέγχων όλων εν γένει των κοινωφελών περιουσιών και σχολαζουσών κληρονομιών, με ελεγκτικά γραφεία που λειτουργούν ως πιστοποιημένα όργανα λογιστικών ελέγχων και λειτουργούν συμπληρωματικά στις αρμόδιες υπηρεσίες ελέγχου του υπουργείου Οικονομικών.

- Προβλέπεται η εισαγωγή ταχύτερων και αποτελεσματικών διαδικασιών προληπτικού ελέγχου, μόνο στις περιπτώσεις που απαιτείται των οργάνων εκκαθάρισης και διαχείρισης των περιουσιών.

- Προβλέπεται η εισαγωγή νέων διαδικασιών για την αποτελεσματική διαχείριση και αξιοποίηση των περιουσιών, την εκποίηση και εκμίσθωση των ακινήτων τους, την κατασκευή έργων, τη χορήγηση υποτροφιών.

- Προβλέπεται η ενοποίηση, σε έναν νόμο, της αντιμετώπισης των κοινωφελών περιουσιών και των σχολαζουσών κληρονομιών, δεδομένου ότι τα θέματα διοίκησης είναι κοινά.

Για τη νομοθετική πρωτοβουλία που αναλαμβάνει άμεσα το υπουργείο Οικονομικών, είχε την ευκαιρία να ενημερώσει τη Βουλή ο κ. Σταϊκούρας, απαντώντας σε επίκαιρη ερώτηση του βουλευτή της ΔΗΜΑΡ Δημήτρη Αναγνωστάκη, ο οποίος ανέφερε ότι η κυβέρνηση, μετά τη γενναία της πρωτοβουλία για τις αδρανείς καταθέσεις, οφείλει να αναζητήσει πηγές εσόδων από τα εθνικά κληροδοτήματα και τις σχολάζουσες κληρονομιές.

Ο βουλευτής είπε ότι υπάρχουν τουλάχιστον 25.000 καταπατημένα ακίνητα, από τα οποία το κράτος αδυνατεί να βγάλει έξω τους καταπατητές.news247.gr
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...