Τετάρτη, 27 Μαρτίου 2013

Κάκιστες οι ελληνικές επιδόσεις στην καινοτομία


Την χειρότερη επίδοση στην Ευρωζώνη και μόλις την 19η στην ΕΕ επιδεικνύει η χώρα μας στην κατάταξη για την καινοτομία, σύμφωνα με τα στοιχεία που δημοσιοποίησε το Ευρωκοινοβούλιο.

Η έκθεση κατατάσσει τις χώρες μέλη της ΕΕ σε τέσσερις μεγάλες ομάδες, με βάση τις συνολικές επιδόσεις τους σε μία σειρά από δείκτες.

Η Ελλάδα ανήκει στις χώρες μέτριας καινοτομίας με επιδόσεις κάτω του μέσου όρου, αναφέρει η έκθεση. Οι καλύτερες επιδόσεις της καταγράφονται στις εφευρέσεις, ενώ οι υστερήσεις στις οικονομικές υπηρεσίες και προϊόντα, όπως και στη διαχείριση πνευματικού υλικού. Σημαντική μεγέθυνση παρατηρείται στο σχεδιασμό προϊόντων ευρείας κατανάλωσης ενώ μεγάλη πτώση στα χρηματοδοτικά προϊόντα για δημιουργία νέων επιχειρήσεων και στις εξαγώγιμες υπηρεσίες έντασης γνώσης.

Στον πίνακα επιδόσεων της Ένωσης για το 2013, τα κράτη μέλη κατατάσσονται στις ακόλουθες τέσσερις ομάδες χωρών:

Πρωτοπόροι: Σουηδία, Γερμανία, Δανία και Φινλανδία, παρουσιάζουν επιδόσεις πολύ υψηλότερες από τον μέσο όρο της ΕΕ.

Καλές επιδόσεις: Κάτω Χώρες, Λουξεμβούργο, Βέλγιο, Ηνωμένο Βασίλειο, Αυστρία, Ιρλανδία, Γαλλία, Σλοβενία, Κύπρος και Εσθονία, έχουν επιδόσεις υψηλότερες από το μέσο όρο.
Μέτριες επιδόσεις: Ιταλία, Ισπανία, Πορτογαλία, Τσεχική Δημοκρατία, Ελλάδα, Σλοβακία, Ουγγαρία, Μάλτα και Λιθουανία, έχουν επιδόσεις χαμηλότερες από το μέσο όρο της ΕΕ.
Χαμηλές επιδόσεις : Πολωνία, Λετονία, Ρουμανία και Βουλγαρία, που έχουν επιδόσεις πολύ χαμηλότερες από το μέσο όρο της ΕΕ.
ethnos.gr
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...