Τρίτη, 17 Μαρτίου 2015

Πώς η τεχνολογία μπορεί να δώσει στις 10 μεγαλύτερες οικονομίες του πλανήτη άλλα $1,36 τρισ.


Την άποψη ότι τεχνολογία και ανάπτυξη συμπορεύονται έρχονται να υποστηρίξουν στοιχεία, σύμφωνα με τα οποία, η αυξημένη χρήση των ψηφιακών τεχνολογιών μπορεί να προσθέσει $1,36 τρις στο ΑΕΠ των δέκα μεγαλύτερων οικονομιών του πλανήτη. Στην εκτίμηση αυτή καταλήγει νέα έρευνα της Accenture, η οποία παρουσιάζεται στο τρέχον newsletter του Συνδέσμου Επιχειρήσεων Πληροφορικής Ελλάδος.

Η έρευνα βασίζεται στα δεδομένο του δείκτη "Digital Density Index", ένα εργαλείο, με το οποίο η εταιρεία μετρά τις ψηφιακές επιδόσεις των χωρών ανά τον κόσμο, με βάση μια σειρά παραμέτρων.

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της νέας έρευνας, η γενικευμένη χρήση των νέων ψηφιακών εργαλείων θα ωθούσε τις δέκα μεγαλύτερες οικονομίες του πλανήτη σε πρόσθετη ανάπτυξη, η οποία μεταφράζεται ποσοτικά σε $1,36 τρις, με ορίζοντα πενταετίας. Η έρευνα υπογραμμίζει ότι μια βελτίωση του Digital Density Index της κάθε χώρας κατά δέκα μονάδες - σενάριο φιλόδοξο, αλλά, κατά τους αναλυτές, εφικτό - μπορεί να οδηγήσει, έως το 2020, σε άνοδο του ΑΕΠ κατά 0,25 ποσοστιαίες μονάδες στις αναπτυγμένες οικονομίες και κατά 0,5 ποσοστιαίες μονάδες στις αναπτυσσόμενες αγορές.

Για να γίνει αντιληπτό το μέγεθος, αυτή η μεταβολή στο δείκτη Digital Density Index θα προσέθετε στο ΑΕΠ των ΗΠΑ $365 δις το 2020, ενώ αναδυόμενες αγορές, όπως αυτή της Κίνας θα ενίσχυσαν την ανάπτυξη τους κατά $418 δις το 2020.

Επιπλέον, η γενικευμένη χρήση των νέων ψηφιακών τεχνολογιών θα προσέθετε, με ορίζοντα πενταετίας, $114 δις στο ΑΕΠ της Ιαπωνίας, η Γερμανία θα ωφελούνταν κατά $75 δις, η Γαλλία κατά $57 δις, ενώ η Μεγάλη Βρετανία θα γινόταν πλουσιότερη κατά, επίσης, $57 δις.

Επιπρόσθετα, η αναδυόμενη οικονομία της Βραζιλίας θα ωφελούνταν κατά $97 δις και η Ινδία κατά $101 δις.

Ψηφιακή ωριμότητα

Ο δείκτης Digital Density Index μετρά 50 διαφορετικές παραμέτρους. Μεταξύ αυτών, ο δείκτης εξετάζει κατά πόσο οι χώρες αξιοποιούν τα ψηφιακά εργαλεία για το άνοιγμα νέων αγορών. Οι αναλυτές καταλήγουν στο συμπέρασμα ότι τα ψηφιακά εργαλεία είναι απαραίτητα, προκειμένου να τονωθεί ο βαθμός εξωστρέφειας της κάθε χώρας. Βασίζουν δε αυτήν τους την άποψη στη διαπίστωση ότι οι υφιστάμενες αγορές γίνονται ψηφιακές με ταχύτατο ρυθμό, ενώ οι νέες αγορές μπορούν να "ανοίξουν" μόνο με ψηφιακά εργαλεία.

Ο δείκτης μετρά, επίσης, το βαθμό διείσδυση των νέων τεχνολογιών στο επίπεδο λειτουργίας των επιχειρήσεων, αξιολογώντας κατά πόσο αυτές υιοθετούν τα νέα ψηφιακά μέσα ανάπτυξης, σε επίπεδο προσέγγισης νέων πελατών, στρατηγικής, logistics, κ.λπ.

Επίσης, ο δείκτης Digital Density εξετάζει παραμέτρους, όπως η ψηφιακή ετοιμότητα του Δημοσίου και κατά πόσο το Κράτος διευκολύνει πολίτες και επιχειρήσεις να συναλλάσσονται μέσα από ηλεκτρονικές πλατφόρμες. Ο δείκτης εξετάζει, επίσης, παραμέτρους όπως πόσο ευνοϊκό είναι το θεσμικό περιβάλλον για τις startups ή πόσο προσιτές είναι για τις επιχειρήσεις οι εναλλακτικές πηγές χρηματοδότησης.
newmoney.gr
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...