Τρίτη, 17 Μαρτίου 2015

730 εκατ. ευρώ στοιχίζουν τα ιδιαίτερα και τα φροντιστήρια


Παρά το γεγονός ότι η δημόσια δωρεάν παιδεία στην Ελλάδα είναι συνταγματικά κατοχυρωμένη και αποτελεί υποχρέωση της πολιτείας η ενισχυτική στήριξη των μαθητών μέσω φροντιστηρίων και «ιδιαίτερων» μαθημάτων αναδεικνύεται σε ιδιαίτερα ισχυρό παράγοντα της οικονομίας με ετήσιο κύκλο εργασιών που προσεγγίζει το ένα δισ. ευρώ.

Σύμφωνα με τα ευρήματα πανελλαδικής έρευνας που πραγματοποίησε η εταιρεία PALMOS ANALYSIS για λογαριασμό του Συλλόγου Εκπαιδευτικών Φροντιστών Αττικής ο ετήσιος κύκλος εργασιών που αντιστοιχεί στα ιδιαίτερα μαθήματα μέσης εκπαίδευσης στην Ελλάδα φτάνει τα 280 εκατομμύρια ευρώ, ενώ στα Φροντιστήρια Μέσης Εκπαίδευσης με μόλις το 7% να παραδέχεται ότι δεν κόβει αποδείξεις ο κύκλος εργασιών φτάνει τα 450 εκατομμύρια ευρώ.

Αθροιστικά και οι δυο κλάδοι εξωσχολικής διδακτικής στήριξης προσεγγίζουν τα 730 εκατ. ευρώ σε ετήσια βάση.

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της έρευνας που παρήγγειλε η ΟΕΦΕ μαθήματα κατ’ οίκον και μάλιστα από φίλους ή ακόμη και συγγενείς επιλέγει να κάνει το 22% των μαθητών Λυκείου, σύμφωνα με τα αποτελέσματα, ενώ το 11% προτιμά καθηγητή δημοσίου σχολείου και το 3% κάποιον φοιτητή.

Μεγάλο είναι το εύρος των προσφερόμενων ωριαίων αμοιβών για μαθήματα στο σπίτι που ξεκινάει από 3,5 ευρώ την ώρα και φτάνει μέχρι και τα 60 ευρώ!

Το 46% των ερωτηθέντων στη έρευνα παραδέχεται ότι δεν λαμβάνει καμιά απόδειξη για τις δαπάνες ιδιαιτέρων μαθημάτων και μόνο το 35% ισχυρίζεται ότι λαμβάνει αποδείξεις.

Την ίδια ώρα στα Φροντιστήρια Μέσης Εκπαίδευσης με μόλις το 7% να παραδέχεται ότι δεν κόβει αποδείξεις ο κύκλος εργασιών φτάνει τα 450 εκατομμύρια ευρώ.

Σύμφωνα με την ίδια έρευνα, αλλά και τις αναλύσεις των στοιχείων που κάνουν οι φροντιστές, από τους 121.000 μαθητές που κάνουν ιδιαίτερα μαθήματα ο 1 στους 3 (περισσότεροι από 40.000), επιλέγουν για ενισχυτική διδασκαλία πρόσωπα χωρίς εμπειρία, επαρκείς γνώσεις, τεχνογνωσία, αλλά και πιστοποίηση των προσόντων τους.

Οπως προκύπτει από την έρευνα, το 22% των μαθητών του Λυκείου που προτιμούν να κάνουν μαθήματα στο σπίτι επιλέγουν για δάσκαλο κάποιον συγγενή ή φίλο τους, το 11% καθηγητή δημόσιου σχολείου και το 3% κάποιον φοιτητή. Χωρίς να εξαιρείται ο παράγοντας της πολλαπλής επιλογής, το 80% δήλωσε πως κάνει ιδιαίτερα μαθήματα με ιδιώτη καθηγητή.

Είναι εντυπωσιακό όμως ότι και στο Γυμνάσιο (όπου οι απαιτήσεις είναι ηπιότερες και οι στόχοι λιγότερο πιεστικοί), η πλειοψηφία των μαθητών που έχουν εξωσχολική υποστήριξη καταφεύγουν σε ιδιαίτερα μαθήματα (57% έναντι 35% που απευθύνονται σε φροντιστήριο μέσης εκπαίδευσης).

Στο Λύκειο η μεγάλη πλειοψηφία στρέφεται στα φροντιστήρια μέσης εκπαίδευσης (61% έναντι 27% στα ιδιαίτερα).

Όπως προκύπτει από την έρευνα, το 11% των μαθητών του Λυκείου που παρακολουθούν ιδιαίτερα μαθήματα, επιλέγουν να συνεργαστούν με κάποιο καθηγητή Δημόσιου Σχολείου (παρά το γεγονός της δυσκολίας παραδοχής παραβατικής συμπεριφοράς σε τηλεφωνική συνέντευξη).

Ποιοι και γιατί επιλέγουν τα ιδιαίτερα μαθήματα

Οι γονείς που επιλέγουν τα ιδιαίτερα μαθήματα τέλος, για την εξωσχολική υποστήριξη των παιδιών τους, δηλώνουν ότι ο κύριος λόγος που κάνουν αυτήν την επιλογή είναι γιατί θεωρούν ότι έτσι ο μαθητής θα έχει συνολικότερη και πιο αποτελεσματική κάλυψη των μαθησιακών αναγκών του.

Ωστόσο, στην ίδια έρευνα, όταν καλούνται να αξιολογήσουν την συμβολή των ιδιαιτέρων μαθημάτων στην απόδοση του μαθητή, δίνουν την ίδια αξιολόγηση με την αντίστοιχη των Φροντιστηρίων Μέσης Εκπαίδευσης.real.gr
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...