Τρίτη, 28 Απριλίου 2015

«Μαχαίρι» στις πλαστικές σακούλες από την ΕΕ


Δραστικά μέτρα για να μειωθούν οι πλαστικές σακούλες από 50% μέχρι το 2019 και έως και 80% μέχρι το 2025 υπερψήφισε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.

Σύμφωνα με την νέα ευρωπαϊκή οδηγία τα κράτη μέλη έχουν δυο επιλογές:

- είτε να λάβουν μέτρα για να εξασφαλίσουν ότι η μέση ετήσια κατανάλωση δεν θα υπερβαίνει τις 90 ελαφριές σακούλες ανά πολίτη έως τα τέλη του 2019 και τις 40 έως τα τέλη του 2025. Πρακτικά αυτό σημαίνει μείωση από 50 έως και 80% εάν υπολογίσει κανείς ότι σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία της ΕΕ, κάθε πολίτης της ΕΕ χρησιμοποιεί κατά μέσο όρο 198 πλαστικές σακούλες.

- είτε, εναλλακτικά, να εξασφαλίσουν ότι, από τα τέλη του 2018, αυτές οι σακούλες δεν θα δίδονται στους καταναλωτές δωρεάν

Οι λεπτές πλαστικές σακούλες (πάχος μικρότερο από 0,05 χιλιοστά) αποτελούν τη συντριπτική πλειοψηφία των πλαστικών σακουλών που χρησιμοποιούνται στην ΕΕ, και καθώς δεν μπορούν εύκολα να επαναχρησιμοποιηθούν, μετατρέπονται πιο γρήγορα σε απόβλητα μολύνοντας τα υδάτινα οικοσυστήματα.topontiki.gr
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...